MGR. TEREZA kAVKOVÁ

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE

pro děti, dospívající a rodiče

Zdravím, já jsem Tereza...

... a dětem (od 6 let) i dospívajícím nabízím prostor, ve kterém mohou sdílet své starosti a trápení. Rodičům nabízím podporu a poradenství ohledně vývojových a výchovných témat.

V mé práci využívám principy z existenciální analýzy a logoterapie, ACT (forma KBT), sandtray a gestalt terapie dle Violet Oaklanderové. 

Pracuji pod pravidelnou supervizí Beate Albrich, Barbory Krejčí a mentoringem od Kateřiny Sivekové.

Mé vzdělání a praxe

Jsem psycholožka a terapeutka. Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci (2014-2020). Od roku 2019 jsem frekventatkou výcviku v logoterapii a existenciální analýze u společnosti SLEA. Absolvovala jsem půlroční výcvik v terapii zaměřené na přijetí a odhodlání, kurzy sandtray, nyní se vzdělávám v gestalt terapii dle Violet Oaklanderové. Mám za sebou komplexní kurz krizové intervence.

Zkušenosti jsem nabyla na lince důvěry v Životě 90, jako školní psycholožka na ZŠ Solidarita a nyní pracuji jako krizová interventka a psychoterapeutka v neziskové organizaci Modré dveře. Mimo to jsem absolvovala mnoho stáží v Čechách i zahraničí.

Co nabízím?

Nabízím individuální terapie pro děti i dospívající a poradenství pro rodiče. Jedno setkání trvá 50 minut a stojí 1000Kč. Nejsem vázána smlouvou se zdravotními pojišťovnami, mé služby jsou proto plně hrazeny klienty.

Objednat se můžete emailem.

Odhlásit se z domluveného termínu je možné 24 hodin předem. V opačném případě hradí klient zmeškané sezení plnou částkou.


Kontaktujte mě

Puškinovo nám. 493/5, Praha 6, 160 00

terapiekavkova@gmail.com

Ve své soukromé praxi jsem jen během pondělků.